Yhteistyökumppaneille

Taidelainaamo -hanke

Tule mukaan rakentamaan mielekästä arkea asukkaillemme ja osallistu Taidelainaamo -hankkeeseemme. Tavoitteena on saada Elämänpuuhun taidelainaamo valokuvatauluista. Jokainen asukas voi jatkossa lainata huoneeseensa taulun ja halutessaan vaihtaa taulun toiseen. Lue tästä lisää.

Yhteistyökumppaneille

Haluamme olla yhteisö, jossa on hyvä asua ja työskennellä. Tavoitteenamme on olla kohtaavan ja yhteisöllisen palveluasumisen edelläkävijä Suomessa. Ikäihmisten palveluasumisen laadun kehittäminen on meille sydämen asia.

Haluamme verkostoitua toimijoiden kanssa, joilla on sama päämäärä: mielekkään ja merkityksellisen elämän turvaaminen ikäihmisille palveluasumisessa. Jos sinulla on mielessä kehittämishanke tai kehittämistoiminta, joka osaltaan auttaa tähän tavoitteeseen pääsemisessä, olethan meihin yhteydessä.

Meille tärkeitä verkostoja ovat:

  • kaupunki ja aluehallintovirasto, joiden kanssa ennakoidaksemme tulevaisuutta ja tulevaisuuden ratkaisuja
  • työllisyyspalvelut ja oppilaitokset, joiden kanssa koulutamme ja rekrytoimme osaavaa työvoimaa
  • korkeakoulut, joiden kanssa edistämme tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa
  • muut järjestöt ja yhteiskunnalliset yritykset, joiden kanssa jaamme ja kehitämme yhdessä osaamista, luomme palvelukokonaisuuksia ja -ketjuja, jaamme kustannuksia ja edistämme koko kolmannen sektorin kilpailukykyä

Hyvänolon Elämänpuu Oy:n hallituksen jäsenet

Pj Jarkko Makkonen (Insinööri AMK, tuotantotekniikka ja tuotantotalous, myynti- ja markkinointi)
Vpj Juhani Sand(TAYS:n johtajaylilääkäri, lääketieteen tohtori)
Sirpa Haapalehto (Kotihoidon esimies, Tampereen kaupunki)
Leena Rauhala (Sosiaalineuvos, ex-kansanedustaja)

Ikäihmisten palveluasumiseen ja hyvän ikääntymisen turvaamiseen liittyviä sivustoja:

Tampereen kotitori

Tampereen vanhusneuvosto

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Ikääntyminen)

Vanhustyön keskusliitto

Muistiliitto

Muistitesti (Suomen muistiasiantuntijat)

Vahvike (Ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki)

Mummon Kammari

Pirkanmaan Omaishoitajat ry

Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 2020-2023

Vanhuspalvelulaki (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista)

Sosiaalihuoltolaki

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista

Hyvä saattohoito Suomessa; Asiantuntijakuulemiseen perustuvat saattohoitosuositukset,
Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2010:6